Westfriesland SEW
wordt gesponsord door o.a.Bekijk alle sponsors >


Informatie voor (nieuwe) leden breedtesport

Lidmaatschap

Lid zijn van onze vereniging is meer dan wekelijks een wedstrijdje handballen.
Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van een aantal zaken binnen onze vereniging. Wat voor soort vereniging is het? Hoe zijn de zaken geregeld? Wat mag je van de vereniging verwachten? Wat verwacht de vereniging van jou en jouw ouders?

De vereniging

Westfriesland SEW is een handbalverniging voor Topsport en Breedtesport maar daarnaast hebben wij ook een rolstoel- en G-Handbalteam. De Breedtesport profileert zich als een ondernemend en maatschappelijk betrokken onderdeel van de vereniging die mensen uit Nibbixwoud en de aangrenzende dorpen uit de gemeente bindt door hen een passend en actief verenigingsleven te bieden.


Het seizoen

Het seizoen loopt van 1 juni tot en met 31 mei van het daarop volgende kalenderjaar. Bestaande lidmaatschappen worden zonder afmelding, stilzwijgend, verlengd. Afmeldingen voor een volgend seizoen dienen schriftelijk, uiterlijk 1 mei voorafgaand aan het nieuwe seizoen, bij de ledenadministratie te zijn ingediend. (Dit is nodig om tijdig de teamindelingen te maken en zaalruimte te reserveren.)

Vrijwilligers

Heel veel vrijwilligers zijn actief binnen onze vereniging. Veel leden, moeders, vaders, opa’s en oma’s, broers, zusters doen iets voor onze vereniging. Wij hopen dat ook jij, jouw vader of moeder, een kleine passende taak voor onze vereniging gaat doen. Hierbij moet je denken aan het geven van training, team begeleiden, verkopen van loten tijdens de wedstrijden van het eerste team of bij de oudejaarsloterij, scheidsrechter en/of deelname in één van de diverse commissies.

Contributies

De contributies in onze vereniging zijn ingedeeld in tien categorieën, te weten:
• Senioren, 19 jaar en ouder
• A-Jeugd – prestatief en recreatief, 17 en 18 jaar
• B-Jeugd – prestatief en recreatief, 15 en 16 jaar
• C-Jeugd – prestatief en recreatief, 13 en 14 jaar
• D-Jeugd, 11 en 12 jaar
• E-Jeugd, 9 en 10 jaar
• F-Jeugd, 7 en 8 jaar
De contributiebedragen voor het volgende seizoen worden ieder jaar tijdens de algemene
ledenvergadering (ALV) in september vastgesteld.


Visie/beleid

Binnen de breedtesport afdeling van Westfriesland SEW gaat het primair om recreatief handbal en als het er in zit, meer prestatief. Toptalenten zullen vanaf de C-jeugd begeleid worden worden naar een geschikte plek in de topsport afdeling, zodat zij opgeleid worden op hun eigen niveau.

De technische commissie, bestaande uit vertegenwoordigers uit het jeugdbestuur en de jeugdcoördinatoren. Zij delen, na consultatie van de trainers, de teams in op basis van de ambitie en de capaciteiten van de leden.

Bij het spelen in de breedtesportcompetitie geldt dat iedereen kan meespelen. Omdat op basis van aantallen een indeling gemaakt moet worden kunnen er binnen teams uiteindelijk ambitie en capaciteiten verschillen bestaan. Bij het kiezen van het competitieniveau wordt hier zo goed mogelijk rekening mee gehouden. In principe krijgt elk lid daarnaast evenveel speeltijd. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de inzet van het spelende lid. Komt hij/zij altijd op de training en is hij/zij er altijd bij de wedstrijden.

Het is vervolgens aan de coaches om alle spelers binnen een team zo veel mogelijk speeltijd te gunnen afhankelijk van situatie en ambities.

Sportkleding

Het wedstrijdtenue bestaat uit een wit shirt en blauw broekje.

Vanuit Westfriesland SEW worden de wedstrijdshirts en broekjes aangeschaft en kunnen de leden daar elke wedstrijd gebruik van maken. Het trainingspak, sokken, kniebeschermers en een bal kunnen zelf aangeschaft worden via bemiddeling van Westfriesland SEW.

Training

Om de technische, tactische en conditionele vaardigheden, die bij het handbalspel nodig zijn aan te leren en te verbeteren, worden trainingen georganiseerd. De trainingen staan onder leiding van trainers. In de periode van half oktober (na de herfst vakantie) tot half maart wordt er in de zaal getraind. In voor- en najaar wordt er buiten op een verhard veld getraind. Voor de selectiegroepen kan hiervan afgeweken worden. Tophandbal bij Senioren, A-jeugd en B-jeugd wordt alleen in de zaal gespeeld. Topsport teams trainen naar inzicht van de trainer gemiddeld 3x per week. Breedtesport teams trainen 1x per week. Extra trainingen zijn alleen mogelijk indien er een trainer en zaalruimte beschikbaar zijn. Westfriesland SEW verzorgt de huur van de sporthallen en de sportvelden.

Bij buitentraining en slechte weersomstandigheden beslist de trainer of de training door gaat. 

Ieder lid dient in het bezit te zijn van een eigen handbal en dient de handbal mee te nemen naar trainingen en wedstrijden.

Competitiewedstrijden

Een jeugdhandbal lid speelt twee competities; de veldcompetitie en de zaalcompetitie. De veldcompetitie wordt gespeeld in de maanden augustus, september en oktober en na de winter in de maanden april, mei en juni. Bij de F-, E-, D- en C-jeugd wordt er na de eerste helft van de veldcompetitie een eindstand opgemaakt en wordt er daarna een nieuwe poule-indeling gemaakt voor de competitie in het voorjaar. De Kabouters spelen geen competitie. Zij spelen een aantal toernooien die door verschillende verenigingen georganiseerd worden.

Wedstrijdduur

• F-jeugd: 2x 15 minuten
• E- en D- jeugd: 2 x 20 minuten
• B- en C -jeugd: 2 x 25 minuten
• A-jeugd en senioren: 2 x 30 minuten

Toernooien

Aan het eind en soms aan het begin van de competitie proberen wij teams aan een toernooi mee te laten doen. Deelname aan deze toernooien is meestal voor het team gratis. Het inschrijfgeld wordt door de vereniging betaald.

Aan enkele toernooien zijn extra kosten (maaltijden, overnachtingen, reiskosten etc.) verbonden. Deze moeten door de teamleden zelf worden vergoed.

Supporters

Het is natuurlijk prachtig als ouders en supporters enthousiast meeleven en aanmoedigen. Binnen onze vereniging gebeurt dit op het buitenveld van buiten de veldomheining en in de zaal vanaf de tribune. We we mogen niet uit het oog verliezen dat het om plezier gaat. Winnen is natuurlijk het leukst, maar verliezen hoort er nu éénmaal ook bij. Sommige ouders en supporters gaan wel eens te ver in hun aanmoedigingen en verliezen zich in respectloos gedrag of bedenkelijk taalgebruik. En dat tolereren wij absoluut niet, want u draagt de naam van Westfriesland SEW uit! Het bestuur behoudt zich dan ook het recht voor om supporters daar op aan te spreken. Geef het goede voorbeeld aan de jeugd en houd het sportief!

Afkeuringen veldwedstrijden

Een wedstrijd kan eigenlijk alleen ter plaatse worden afgekeurd. Er zal dus bijna altijd naar de wedstrijdplaats gereisd moeten worden. Het heeft dus geen zin om ’s morgens al naar de begeleider(ster) te gaan bellen met de vraag “Gaat de wedstrijd door?” Alleen onder extreme weersomstandigheden zal het NHV de wedstrijden op voorhand afkeuren.

Een handbalwedstrijd stopt niet bij de eerste regendruppels, zorg er daarom voor dat je met een sporttas met een handdoek en droge kleding naar de wedstrijd of training komt.

Afzeggen/afbellen

Handbal is een teamsport en daarin kan je alleen samen tot een prestatie komen en heb je samen plezier.

Bij een wedstrijd of training kan dus niemand gemist worden. Zeg daarom alleen om zeer dringende reden (ziekte, blessure) af. Doe dit zo vroeg mogelijk, zodat er eventueel nog vervangende spelers geregeld kunnen worden. Primair speel je natuurlijk in je eigen team, word je een keer gevraagd in te vallen in een ander team overleg dan even met je coach. Trainers horen ook graag van te voren als iemand niet komt trainen.

Vervoer

We verwachten dat alle ouders zich inzetten voor het vervoer naar uitwedstrijden en toernooien.


Wat verwachten wij van jou?

Je hebt er bewust voor gekozen om bij Westfriesland SEW te gaan spelen. Westfriesland SEW is een opleidingsvereniging.

Wij verwachten daarom dat je de ambitie hebt om hoger op te komen en beter te worden. Dat kun je bereiken door hard te trainen. Je zult inzet moeten tonen tijdens zowel de wedstrijden als de trainingen. Bij sport horen soms ook teleurstellingen. Wij verwachten van jou dat je daar op een goede en sportieve manier mee omgaat.

De trainingen worden verzorgd door trainers die op vrijwillige basis voor jou op het trainingsveld staan om jou beter te maken. De trainer dient dan ook met respect behandeld te worden. Dat geldt ook voor de begeleiders.


Wat verwachten wij van jouw ouders?

Jouw ouders zijn ermee akkoord gegaan dat jij voor Westfriesland SEW gaat spelen. Zij geven daarmee hun kind in handen van onze technische staf. Deze bestaat voor elk team uit een trainer/coach en een begeleider, die zeer goed in staat zijn vast te stellen wat jouw sterke en zwakke punten zijn en aan welke punten gewerkt moet worden om jou een betere speler te maken. Ook zullen zij vast stellen op welke posities jij het beste tot jouw recht komt. Hun beslissingen zijn objectief en kunnen voor jou als speler zowel positief als negatief uitpakken. De trainers en coaches zullen, indien zij dit nodig vinden, met jou een gesprek aangaan om hun beslissingen toe te lichten. Natuurlijk kun je de trainer(s) zelf te allen tijde om uitleg vragen. Wij verwachten van jouw ouders dat zij zich niet bemoeien met technische zaken (posities, speelwijze, speeltijd en wel/niet in de basis) en zich niet laten leiden door emoties. Uiteraard kan er altijd een gesprek aangevraagd worden met de trainer(s), de coaches, de Technische Commissie en/of het bestuur.
Dat er tijdig aan de financiële verplichtingen (contributie, toernooikosten, boetes etc,) wordt voldaan.

Respect

Respecteer de scheidsrechter, zonder scheidsrechter speel je geen wedstrijd.
Respecteer de tegenstander, ook na een verliespartij geef je de tegenstander een hand na de wedstrijd.
Respecteer alle vrijwilligers die zich voor de vereniging inzetten en het mogelijk maken dat jij kunt handballen.
Respecteer elkaar, je hoeft het niet met elkaar eens te zijn maar luister wel naar elkaar.
Waar we ook spelen we zijn te allen tijde te gast en dienen met respect om te gaan met de accommodatie en de attributen die ons beschikbaar worden gesteld.

Download pdf