Ticketverkoop Westfriesland SEW

Vanaf heden kun je voor de wedstrijden van Westfriesland SEW Dames 1 & 2 eenvoudig en snel online je tickets kopen. Hiervoor is een speciale website opgezet. Uiteraard is het ook gewoon mogelijk om bij de kassa een kaartje te kopen! Mocht je tij

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering

 UITNODIGING  VOOR  DE  ALGEMENE LEDENVERGADERING

Hierbij nodigen wij leden en ouders van jeugdleden uit voor de ledenvergadering van onze handbalvereniging Westfriesland SEW

Datum: Dinsdag 14 September
Plaats: Dres te Nibbixwoud
Aanvang: 20.00 uur

De agenda van deze vergadering zal zijn:

 1. Opening
 2. Notulen ledenvergadering 15 Oktober 2019 (te vinden op de site, kopje bestuur)
 3. Financieel overzicht 2020-2021:
  1. Verslag seizoen 2019-2020
  2. Verslag kascommissie
  3. Begroting 2020-2021
 1. Financieel overzicht 2021-2022
  1. Verslag seizoen 2020-2021
  2. Verslag kascommissie
  3. Begroting 2021-2022
  4. Benoeming kascommissie
 2. Contributie seizoen 2021-2022
 3. Bestuursverkiezing:
 • Aftredend: Theo van Eijk
 • Aftredend: Monique Veer
 • Aftredend/herkiesbaar max 1 jaar: Esther Ham
 • Kiesbaar bestuurslid marketing: Timo Beerepoot
 • Kiesbaar bestuurslid sponsoring: Gerard Al
 • Voorzitter vacant
 • Voorzitter breedtesport vacant
 • Voorzitter topsport vacant
 • Secretaris vacant
 1. Rondvraag
 2. Sluiting

U bent van harte welkom!

Bestuur Westfriesland SEW
Theo, Monique, Hans en Esther