Even voorstellen, wij zijn de externe vertrouwenspersonen

Ik ben Sandra Hessels, 59 jaar, opgeleid als fysiotherapeut, maar heb tevens diverse andere functies uitgevoerd. Mijn huidige passie ligt op het gebied van HR, Mediation en als Vertrouwenspersoon.

Als extern vertrouwenspersoon ben ik integer en onafhankelijk. Naast een luisterend oor bied ik eventueel ondersteuning bij het bespreekbaar maken van het probleem binnen de club. Alles wat besproken wordt, valt onder het beroepsgeheim en is vertrouwelijk. Ik zal niets zeggen of doen zonder dat jij aangeeft dit te willen.

Ik ben Henk Meijer, ervaren MfN register Mediator en Vertrouwenspersoon. Mijn belangrijkste doel bij een gesprek is om te komen tot een goede oplossing. Een oplossing waarin partijen zich kunnen vinden. En bij voorkeur op een manier waardoor de verstandhouding tussen de partijen verbetert. Geheimhouding en vertrouwelijkheid is bij mij vanzelfsprekend.

Met mijn echtgenote Sandra Hessels heb ik drie dochters en inmiddels zes kleinkinderen. In mijn werkzame leven heb ik veel gereisd en gewerkt in het buitenland. Met mijn gezin heb ik vijftien jaar in Spanje gewoond. Ook hebben wij voor kortere periodes in Sydney, Hong Kong, Dubai en Sint Petersburg gewoond.

Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen (VPO)

Iedereen heeft recht op een prettige, veilige omgeving voor de uitoefening van zijn of haar sport in een sfeer waarin we elkaar met respect tegemoet treden. Handbalvereniging Westfriesland SEW accepteert ongewenste omgangsvormen niet. Echter, zowel het voorkomen van ongewenst gedrag als het bevorderen van een sfeer waarin ongewenst gedrag geen kans krijgt, is een zaak van alle betrokkenen!

Beleid rondom ongewenste omgangsvormen is voor Westfriesland SEW een serieuze zaak. Daarom hebben we nu de externe vertrouwenspersonen. Iedereen, dus leden, ouders van leden, vrijwilligers, trainers, coaches, begeleiders en een ieder die op enige wijze verbonden is met en/of aan de club, kan zich, zonder verdere toestemming, tot de vertrouwenspersoon wenden.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

De belangrijkste rol van de vertrouwenspersoon is opvang en begeleiding van degene die last heeft van ongewenst gedrag, pesten, seksuele intimidatie, discriminatie of agressie, om vervolgens met hem/haar te zoeken naar de meest optimale oplossing voor jouw klacht. Als het even kan zoekt de vertrouwenspersoon naar een informele oplossing, dat wil zeggen een oplossing die bevredigend is voor jou als melder in die zin dat je weer ‘normaal’ je werk of sport kan doen, zonder verder te worden lastig gevallen. Het gesprek zal vertrouwelijk zijn (tenzij de wet anders bepaalt). Jij hebt de regie en er zal nooit actie ondernomen worden zonder toestemming.

Wat doet de vertrouwenspersoon niet?

Hierbij is het ook goed om te weten wat niet tot de taken van de vertrouwenspersoon behoort. De vertrouwenspersoon neemt jouw klacht niet over, gaat het niet voor je oplossen (maar samen met je oplossen), gaat niet zelf in gesprek met de beklaagde, is niet de persoon die een beklaagde ondersteunt, is niet de mediator, participeert niet in de klachtencommissie en is niet verantwoordelijk voor de bekendmaking van het gehele beleid tegen seksuele intimidatie, pesten en agressie.

Zit jij met iets wat bij onze vereniging gebeurd is, blijf er dan niet mee doorlopen, maar bel naar 0612327010 (Sandra) of  0612251501 (Henk) of stuur ons een mail met jouw telefoonnummer naar info@hmm.nl en binnen 24 uur zal 1 van ons telefonisch contact met je opnemen.

Unieke prestatie! C1, B1 en A1 Nederlands Kampioen!

Dit seizoen zijn C1, B1 en de A1 kampioen van Nederland geworden. Deze unieke prestatie werd eerder behaald in het seizoen 2002-2003. Een fantastische prestatie! Ook de D2, C3 en Dames 5 werden kampioen in de zaal. De C3 werd daarbij ook nog eens tweede op het NK breedtesport!

Westfriesland SEW A1 Nederlands Kampioen

Westfriesland SEW B1 Nederlands Kampioen

Westfriesland SEW C1 Nederlands Kampioen