Lid worden

Vind jij handballen leuk en wil je lid worden van handbalvereniging Westfriesland SEW, download dan het juiste inschrijfformulier.

De formulieren (inschrijfformulier en machtigingsformulier) kan je (deels) digitaal invullen en printen / opslaan. Na volledig invullen en na ondertekening van de formulieren kunnen ze samen met één pasfoto ingeleverd worden bij:

Secretariaat
Oosterwijzend 11A
1688 CZ Nibbixwoud

De ondertekende formulieren en pasfoto (jpg) kunnen ook ingescand en gemaild worden naar:
ledenadministratie@westfrieslandsew.nl

Het lidmaatschap loopt per competitieperiode: van 1 juni tot en met 31 mei. Door ondertekening verplicht je jezelf tot de betaling van de volledige contributie, ook wanneer, om welke reden dan ook, je in de loop van het seizoen stopt. Meer informatie met betrekking tot de contributie kan je lezen op de contributie pagina.

Nieuwe leden

Lees hier interessante informatie voor nieuwe leden.

Beëindiging lidmaatschap

Bestaande lidmaatschappen worden zonder afmelding stilzwijgend verlengd. Afmeldingen voor een volgend seizoen dienen schriftelijk, uiterlijk 1 april voorafgaand aan het nieuwe seizoen, bij de ledenadministratie te zijn ingediend. Het seizoen loopt van 1 juni tot en met 31 mei. Opzeggen via je trainer of coach is niet mogelijk!

Wijziging gegevens

Mocht er iets wijzigen in adres, email of telefoonnummer laat het dan zo spoedig mogelijk weten aan de ledenadministratie. Stuur de gewijzigde gegevens per e-mail naar de ledenadministratie. Geef duidelijk aan wat de oude en nieuwe gegevens zijn.

Foto’s

Westfriesland SEW is een actieve vereniging en we maken steeds meer gebruik van social media, zoals bijvoorbeeld Facebook en Twitter. Ook worden op onze website wedstrijdverslagen en foto’s geplaatst om te laten zien hoe leuk handbal is.
Voor het publiceren van foto’s op de website, op social media en in de Sportlink App heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken.
Heeft u er bezwaar tegen dat foto’s van uw zoon / dochter op de website of social media worden geplaatst dan kunt u dit laten weten aan ons secretariaat middels het contactformulier.