1. Inleiding

Bij Westfriesland SEW geloven we in de kracht van eerlijke sport. Sportiviteit, integriteit en gezondheid vormen de hoekstenen van onze vereniging. In lijn met deze waarden nemen we een duidelijk standpunt in tegen doping in de sport. Dit document omschrijft onze definitie van doping, onze inzet voor voorlichting en bewustwording, en de verantwoordelijkheden van onze leden.

2. Visie

Fair play is essentieel voor Westfriesland SEW. Wij streven ernaar dat onze leden, ongeacht hun niveau of leeftijd, sport beoefenen met respect voor de regels. Dit betekent dat er binnen onze vereniging geen ruimte is voor doping. Dit standpunt is in overeenstemming met de regelgeving van het Nederlands Handbal Verbond (NHV) en de Nederlandse Dopingautoriteit.

3. Definitie van Doping

Wij volgen de definitie van doping zoals vastgesteld door de Nederlandse Dopingautoriteit en het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA), waarbij doping een overtreding is van een of meer bepalingen uit het dopingreglement. Dit omvat onder andere het gebruik van verboden stoffen en methoden, manipulatie en gebrekkige medewerking.

Voor een volledige uiteenzetting verwijzen we leden naar de website van de Nederlandse Dopingautoriteit:  https://www.dopingautoriteit.nl

4. Informatieverstrekking en Voorlichting

Om onze leden te informeren over de antidopingregels bieden we diverse bronnen en middelen aan, waaronder:

  • De WADA Dopinglijst, beschikbaar op de website van de Dopingautoriteit.
  • Educatieve programma’s voor begeleiders en spelers.
  • Toegang tot de Dopingwaaierapp voor informatie over medicijnen en doping.

5. Verantwoordelijkheid van Leden

De verantwoordelijkheid voor het naleven van de antidopingregels ligt bij ieder individueel lid. Leden, inclusief jeugdleden en hun ouders, dienen zich actief te informeren over de regels en richtlijnen. Westfriesland SEW faciliteert deze informatie, maar het blijft de verantwoordelijkheid van het lid om op de hoogte te blijven.

6. Sanctiebeleid

Bij een vermoeden van een dopingovertreding volgt Westfriesland SEW een duidelijk protocol:

  • Eerste overtredingen kunnen leiden tot een waarschuwing of tijdelijke schorsing.
  • Bij bewuste overtredingen wordt de zaak gemeld bij de Nederlandse Dopingautoriteit en volgen er sancties conform het dopingreglement.
  • Kosten gerelateerd aan dopingovertredingen kunnen worden verhaald op het betreffende lid.

Dit antidopingbeleid weerspiegelt onze inzet voor een schone en eerlijke sport. Wij verwachten van alle leden dat zij zich aan dit beleid houden en bijdragen aan een positieve sportomgeving.