Corona maatregelen

Update 1/10/2020: nieuwe maatregelen tot nader order:

 • Sportcafé alleen open in het weekend tm 22.00 uur;
 • Maximaal 30 mensen exclusief medewerkers in het Sportcafé;
 • Sporthal niet toegankelijk voor publiek;
 • Vanaf de ingang van de accommodatie tot de kleedkamers dient een mondkapje gedragen te worden.

Veilig sporten in de Westfrieslandhal

 • Gezond verstand gebruiken staat voorop.
 • Heb je klachten? zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak Blijf thuis en laat je testen!
 • Meldt de negatieve of positieve testuitslag bij je vereniging zodat passende maatregelen genomen kunnen worden zoals bron- en contactonderzoek
 • De vereniging zal ook melding maken van een positieve testuitslag aan de centrale corona coördinator – Herman op den Kelder – Topsportmanager WF SEW 06-20617808
 • Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten).
 • Vermijd drukte;
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van de sporthal. In het Sportcafé zelf staat ook een ontsmettingspaal;
 • Schud geen handen;
 • Spelers en staf: voorafgaand aan de wedstrijd, training en tijdens rustmomenten dienen spelers boven de 18 jaar WEL 1,5 meter van elkaar te houden, bv.in kleedkamers en Sportcafé;
 • Trainers en leiders houden toezicht op de afspraken bij en rondom trainingen en wedstrijden.

Gebruik kleedkamers

 • Kleedkamers zijn open en kunnen worden gebruikt;
 • Houd in de kleedkamer 1,5 meter afstand.
 • Houd tijdens douchen 1,5 meter afstand

 Toeschouwers

Kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij wedstrijden/trainingen mogen aanwezig zijn en worden niet gezien als publiek.

Deze aanwezigen bij de wedstrijd worden op voorhand geregistreerd  met daarin aangegeven hun rol.

Mogen ouders naar sportwedstrijden van kinderen komen kijken?

Nee. Dat mag vanaf 29 september niet meer. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan.

Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten.

Ik rijd mijn kind naar een wedstrijd. Ben ik dan een toeschouwer?

Bij uitwedstrijden van jeugdleden vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Zorg zoveel mogelijk voor het carpoolen.

Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.

Wanneer u uw kind brengt naar een sportlocatie buiten de eigen woonplaats: Zorg zoveel mogelijk voor het carpoolen. Blijven kijken kan maar zorg hierin voor het naleven van de regels.

Sportcafé (horecagelegenheid; de Bloesem heeft geen sportkantine, hiervoor gelden andere regels)

 • Bezoekers van het Sportcafé dienen gebruik te maken van de zitplaatsen;
 • Betaal zo veel als mogelijk met de PIN;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit of bezoek aan het Sportcafé klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen ongeacht leeftijd.
 • Je kunt jezelf registeren voor het geval er bron– en contactonderzoek wordt gedaan naar aanleiding van een Corona geval. Registreren op daarvoor bestemde formulieren aanwezig in het Sportcafé.

Voor de sporthal en Sportcafé geldt dat de aanwijzingen van het aanwezige personeel opgevolgd dient te worden. Waarbij het niet honoreren van deze aanwijzingen kan leiden tot verwijdering uit de sporthal of het Sportcafé.

Klik hier voor specifieke informatie over het wedstrijd/trainingsprotocol van handbal WFSEW

Voor actuele info verwijzen wij naar het RIVM.