Gedragsregels Handbalvereniging Westfriesland SEW

Voor wie:

 • Leden
 • Begeleiders/coach
 • Trainers
 • Ouders
 • Toeschouwers

Waarom gedragsregels?

 • Wij als bestuur van de Handbalvereniging Westfriesland SEW gaan ervan uit dat dit meehelpt aan een betere omgang met elkaar en een positiever beeld van het handballen in zijn algemeen.

Algemene gedragsregels op en rond het complex en ingehuurde sporthallen:

 • Iedereen gedraagt zich sportief.
 • We respecteren het werk van de vele vrijwilligers binnen de vereniging.
 • Iedereen is verantwoordelijk voor het opruimen van zijn eigen rommel.
 • We veroorzaken geen overlast op het sportcomplex, ingehuurde sporthallen en/of daarbuiten.
 • ETEN en DRINKEN op de velden is VERBODEN uitzondering drinken uit bidons tijdens wedstrijden/trainingen.
 • Fietsen en brommers en motoren zetten we op de daarvoor bestemde plaats en NIET naast of voor de kantine.
 • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden, gebruik tijdens wedstrijd is niet toegestaan.
 • Alcoholgebruik na de wedstrijden volgens drank en horecawet voor handbalverenigingen.
 • Drugsgebruik en drugsbezit in en om het sportcomplex is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en zijn aanleiding voor sancties.
 • Een ieder die zich niet aan de gedragsregels houdt wordt op dit gedrag aangesproken en zo nodig worden er maatregelen getroffen.

Gedragsregels specifiek voor de bepaalde doelgroepen: