Lidmaatschap

Lid zijn van onze vereniging is meer dan wekelijks een wedstrijdje handballen.
Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van een aantal zaken binnen onze vereniging. Wat voor soort vereniging is het? Hoe zijn de zaken geregeld? Wat mag je van de vereniging verwachten? Wat verwacht de vereniging van jou en jouw ouders?

De vereniging

Westfriesland SEW is een handbalvereniging voor Topsport en Breedtesport maar daarnaast hebben wij ook een G-Handbalteam. De Breedtesport profileert zich als een ondernemend en maatschappelijk betrokken onderdeel van de vereniging die mensen uit Nibbixwoud en de aangrenzende dorpen uit de gemeente bindt door hen een passend en actief verenigingsleven te bieden.

Het seizoen

Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgende kalenderjaar. Bestaande lidmaatschappen worden zonder afmelding, stilzwijgend, verlengd. Afmeldingen voor een volgend seizoen dienen schriftelijk, uiterlijk 1 april voorafgaand aan het nieuwe seizoen, bij de ledenadministratie@westfrieslandsew.nl  te zijn ingediend. (Dit is nodig om tijdig de teamindelingen te maken en zaalruimte te reserveren.)

Vrijwilligers

Heel veel vrijwilligers zijn actief binnen onze vereniging. Veel leden, moeders, vaders, opa’s en oma’s, broers, zusters doen iets voor onze vereniging. Wij hopen dat ook jij, jouw vader of moeder, een kleine passende taak voor onze vereniging gaat doen. Hierbij moet je denken aan het geven van training, team begeleiden, verkopen van loten tijdens de wedstrijden van het eerste team of bij de oudejaarsloterij, scheidsrechter en/of deelname in één van de diverse commissies.

Contributies

De contributies in onze vereniging zijn ingedeeld in tien categorieën, te weten:
• Senioren, 19 jaar en ouder
• A-Jeugd – prestatief en recreatief, 17 en 18 jaar
• B-Jeugd – prestatief en recreatief, 15 en 16 jaar
• C-Jeugd – prestatief en recreatief, 13 en 14 jaar
• D-Jeugd, 11 en 12 jaar
• E-Jeugd, 9 en 10 jaar
• F-Jeugd, 7 en 8 jaar
De contributiebedragen voor het volgende seizoen worden ieder jaar tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) in september vastgesteld.

Visie/beleid

Binnen de breedtesport afdeling van Westfriesland SEW gaat het primair om recreatief handbal en als het er in zit, meer prestatief. Toptalenten zullen vanaf de D-jeugd begeleid worden naar een geschikte plek in de topsport afdeling, zodat zij op hun eigen niveau.. opgeleid worden Het breedtesportbestuur en de topsportcommissie,  delen, na consultatie van de trainers, de teams in op basis van de ambitie en de capaciteiten van de leden.
Bij het spelen in de breedtesportcompetitie geldt dat iedereen kan meespelen. Omdat op basis van aantallen een indeling gemaakt moet worden kunnen er binnen teams uiteindelijk ambitie en capaciteiten verschillen bestaan. Bij het kiezen van het competitieniveau wordt hier zo goed mogelijk rekening mee gehouden. In principe krijgt elk lid daarnaast evenveel speeltijd. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de inzet van het spelende lid. Komt hij/zij altijd op de training en is hij/zij er altijd bij de wedstrijden.
Het is vervolgens aan de coaches om alle spelers binnen een team zo veel mogelijk speeltijd te gunnen afhankelijk van situatie en ambities.

Sportkleding

Het wedstrijdtenue bestaat uit een wit shirt en blauw broekje.
Vanuit Westfriesland SEW worden de wedstrijdshirts en broekjes aangeschaft en kunnen de leden daar elke wedstrijd gebruik van maken. Het trainingspak, sokken, kniebeschermers en een bal kunnen zelf aangeschaft worden via bemiddeling van Westfriesland SEW.

Training

Om de technische, tactische en conditionele vaardigheden, die bij het handbalspel nodig zijn aan te leren en te verbeteren, worden trainingen georganiseerd. De trainingen staan onder leiding van trainers. In de periode van half oktober (na de herfst vakantie) tot half maart wordt er in de zaal getraind. In voor- en najaar wordt er buiten op een verhard veld getraind. Voor de selectiegroepen kan hiervan afgeweken worden. Tophandbal bij Senioren, A-jeugd en B-jeugd wordt alleen in de zaal gespeeld. Topsport teams trainen naar inzicht van de trainer gemiddeld 3x per week. Breedtesport teams trainen 1x per week. Extra trainingen zijn alleen mogelijk indien er een trainer en zaalruimte beschikbaar zijn. Westfriesland SEW verzorgt de huur van de sporthallen en de sportvelden.
Bij buitentraining en slechte weersomstandigheden beslist de trainer of de training door gaat.
Ieder lid dient in het bezit te zijn van een eigen handbal en dient de handbal mee te nemen naar trainingen en wedstrijden.

Competitiewedstrijden

Een jeugdhandbal lid speelt twee competities; de veldcompetitie en de zaalcompetitie. De veldcompetitie wordt gespeeld in de maanden augustus, september en oktober en na de winter in de maanden april, mei en juni. Bij de F-, E-, D- en C-jeugd wordt er na de eerste helft van de veldcompetitie een eindstand opgemaakt en wordt er daarna een nieuwe poule-indeling gemaakt voor de competitie in het voorjaar.
De Kabouters spelen geen competitie. Zij spelen een aantal toernooien die door verschillende verenigingen georganiseerd worden.
Wedstrijdduur
• F-jeugd: Toernooivorm
• E- en D- jeugd: 2 x 20 minuten
• B- en C -jeugd: 2 x 25 minuten
• A-jeugd en senioren: 2 x 30 minuten

Toernooien

Aan het eind en soms aan het begin van de competitie proberen wij teams aan een toernooi mee te laten doen. Deelname aan deze toernooien is meestal voor het team gratis. Het inschrijfgeld wordt door de vereniging betaald.
Aan enkele toernooien zijn extra kosten (maaltijden, overnachtingen, reiskosten etc.) verbonden. Deze moeten door de teamleden zelf worden vergoed.
In de topsport geschiedt deelname aan een toernooi meestal op uitnodiging.

Supporters

Het is natuurlijk prachtig als ouders en supporters enthousiast meeleven en aanmoedigen. Binnen onze vereniging gebeurt dit op het buitenveld van buiten de veldomheining en in de zaal vanaf de tribune. We we mogen niet uit het oog verliezen dat het om plezier gaat. Winnen is natuurlijk het leukst, maar verliezen hoort er nu éénmaal ook bij. Sommige ouders en supporters gaan wel eens te ver in hun aanmoedigingen en verliezen zich in respectloos gedrag of bedenkelijk taalgebruik. En dat tolereren wij absoluut niet, want u draagt de naam van Westfriesland SEW uit! Het bestuur behoudt zich dan ook het recht voor om supporters daar op aan te spreken. Geef het goede voorbeeld aan de jeugd en houd het sportief!

Afkeuringen veldwedstrijden

Een wedstrijd kan eigenlijk alleen ter plaatse worden afgekeurd. Er zal dus bijna altijd naar de wedstrijdplaats gereisd moeten worden. Het heeft dus geen zin om ’s morgens al naar de begeleider(ster) te gaan bellen met de vraag “Gaat de wedstrijd door?” Alleen onder extreme weersomstandigheden zal het NHV de wedstrijden op voorhand afkeuren.
Een handbalwedstrijd stopt niet bij de eerste regendruppels, zorg er daarom voor dat je met een sporttas met een handdoek en droge kleding naar de wedstrijd of training komt.

Afzeggen/afbellen

Handbal is een teamsport en daarin kan je alleen samen tot een prestatie komen en heb je samen plezier.
Bij een wedstrijd of training kan dus niemand gemist worden. Zeg daarom alleen om zeer dringende reden (ziekte, blessure) af. Doe dit zo vroeg mogelijk, zodat er eventueel nog vervangende spelers geregeld kunnen worden. Primair speel je natuurlijk in je eigen team, word je een keer gevraagd in te vallen in een ander team overleg dan even met je coach. Trainers horen ook graag van te voren als iemand niet komt trainen.

Vervoer

We verwachten dat alle ouders zich inzetten voor het vervoer naar uitwedstrijden en toernooien.