Richtlijnen Coronavirus (23 maart 2020)

Laatste update van 27 maart 13:37 uur

Maandagavond 23 maart heeft het kabinet tijdens een persconferentie nieuwe, strengere maatregelen tot 1 juni 2020 afgekondigd.
Iedereen in Nederland wordt door deze maatregelen ter bestrijding van het corona-virus geraakt, zo ook onze handbalactiviteiten.

Nu duidelijk geworden is dat een herstart van onze handbalcompetities niet meer mogelijk is, heeft het bondsbestuur van het NHV besloten alle competities 2019/2020 met ingang van heden als beëindigd te beschouwen. Dit heeft diverse consequenties voor wat betreft de eindrangschikking en de daarbij behorende promoties en degradaties.

Lees via onderstaande link verder over de consequenties van de genomen besluiten.

https://www.handbal.nl/blog/2020/03/24/handbalcompetitie-2019-2020-beeindigd/

———————————————————————————–

Als WF SEW staan wij uiteraard volledig achter de verscherpte maatregelen die de overheid en het RIVM en uiteindelijke ook het NHV ons heeft opgelegd. WF SEW neemt ook geen enkel risico met de gezondheid van onze leden/vrijwilligers en faciliteert dan ook geen enkele activiteit meer tot aan voorlopig 6 april.

Voor onze topsporters is het ieders eigen verantwoordelijkheid om je conditie op peil te houden! Aanbevolen wordt vanuit de trainers wel om minimaal 2x per week individueel te trainen, kracht en/of looptraining. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn dan lezen jullie dat op onze website en social media kanalen.

Bijlage: NHV update

———————————————————————————–

Bijgaand bericht uitgevaardigd door het NHV is duidelijk. WF SEW volgt de instructies van het NHV tot nader order.

Er wordt dus met ingang van vandaag niet meer getraind en gespeeld.  Met betrekking tot trainingen van topsportselecties zal nadere informatie volgen.

Alle handbalwedstrijden tot en met 31 maart afgelast door Corona virus

Alle handbalwedstrijden tot en met 31 maart zijn afgelast. Hiermee volgt het NHV de adviezen van het RIVM en het kabinet op. Het kabinet heeft ook voor heel Nederland opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep zouden wij graag willen ondersteunen en u ook oproepen om alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroep bijeenkomsten ook af te gelasten. Met de CTO’s hebben we de afspraak dat zij voor de topsportselecties afgeschermde trainings-faciliteiten realiseren.

———————————————————————————–

WF SEW volgt uiteraard de ontwikkelingen met betrekking tot de verspreiding van het Coronavirus.

De wedstrijden zowel in topsport als breedtesport kunnen vooralsnog gewoon gespeeld worden zoals ook te lezen valt in bijgevoegd communiqué van het NHV.

Onderstaand de richtlijnen waaraan wij ons dienen te houden met betrekking tot het begroeten van elkaar.

 Beleefdheden

Binnen onze handbalsport is het een goed gebruik om elkaar een hand te geven en een prettige wedstrijd toe te wensen. Conform de richtlijnen van het RIVM vragen we u dringend om dit achterwege te laten.

Verspreiding coronavirus voorkomen

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

  • Was je handen regelmatig;
  • Geen handen schudden;
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes.

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Mochten er nieuwe verdergaande maatregelen van kracht worden dan leest u dit ook op onze website.

Bestuur WF SEW

Bijlage: NHV Coronavirus