Uitnodiging algemene ledenvergadering 15 oktober 2019

Hierbij nodigen wij leden en ouders van jeugdleden uit voor de ledenvergadering van onze handbalvereniging Westfriesland SEW.

Datum:                 Dinsdag 15 Oktober 2019
Plaats:                 Dres (Huiskamer) te Nibbixwoud
Aanvang:            20.00 uur

De agenda van deze vergadering zal zijn:

 1. Opening
 2. Notulen ledenvergadering 27 september 2018
 3. Financieel overzicht:
  1. Verslag seizoen 2018-2019
  2. Verslag kascommissie (Pascale op den Kelder en Petra Veltrop)
  3. Begroting 2019-2020
  4. Benoeming kascommissie (Petra Veltrop en ……)
 4. Contributie seizoen 2019/2020
 5. Bestuursverkiezing
 6. Verplichte verenigingstaak
 7. Ontwikkelingen binnen en buiten de vereniging
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

U bent van harte welkom!

Bestuur Westfriesland SEW
Theo, Monique, Hans en Esther

Bijlage: Notulen LV 27 sept 2018