Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Hierbij nodigen wij leden en ouders van jeugdleden uit voor de ledenvergadering van onze handbalvereniging Westfriesland SEW

Datum:        Maandag 18 december
Plaats:         De Bloesem te Wognum
Aanvang:    19.00 uur

De agenda van deze vergadering zal zijn:

 1. Opening
 2. Notulen ledenvergadering 11 oktober 2022
 3. Financieel overzicht 2022-2023:
  1. Verslag seizoen 2022-2023
  2. Verslag kascommissie
  3. Begroting 2023-2024
  4. Benoeming kascommissie
 4. Contributie seizoen 2024-2025
 5. Bestuursverkiezing: 

  Afgetreden: Timo Beerepoot, Gerard Al en Edwin Sjerps 

  Kandidaat penningmeester: Stef Filemieg
  Kandidaat Algemene zaken:Romeo Milizia
  Kandidaat Sponsoring/Marketing:  Rina Huele 

  Voorzitter breedtesport: vacant 

 6. Marketing en sponsoring
 7. Topsport
 8. Breedtesport
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

U bent van harte welkom!

Bestuur Westfriesland SEW