Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Hierbij nodigen wij leden en ouders van jeugdleden uit voor de ledenvergadering van onze handbalvereniging Westfriesland SEW

Datum: Dinsdag 11 Oktober
Plaats: De Bloesem te Wognum
Aanvang: 20.00 uur

 De agenda van deze vergadering zal zijn:

 1. Opening
 2. Notulen ledenvergadering 17 September 2021(zie bijlage)
 3. Financieel overzicht 2021-2022:
  1. Verslag seizoen 2021-2022
  2. Verslag kascommissie
  3. Begroting 2022-2023
  4. Benoeming kascommissie
 1. Contributie seizoen 2022-2023 en 2023-2024
 1. Bestuursverkiezing:
  1. Aftredend                                          Esther Ham
  2. Afgetreden                                        Hans van Goor
  3. Kandidaat voorzitter                          Vincent Baten
  4. Kandidaat secretariaat                     Lydia Foorthuis
  5. Kandidaat topsportbestuurder          Mike Schouten
  6. Voorzitter breedtesport                      vacant
 1. Marketing en sponsoring
 2. Topsport
 3. Breedtesport
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

U bent van harte welkom!

Bestuur Westfriesland SEW