Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering

 UITNODIGING  VOOR  DE  ALGEMENE LEDENVERGADERING

Hierbij nodigen wij leden en ouders van jeugdleden uit voor de ledenvergadering van onze handbalvereniging Westfriesland SEW

Datum: Dinsdag 14 September
Plaats: Dres te Nibbixwoud
Aanvang: 20.00 uur

De agenda van deze vergadering zal zijn:

 1. Opening
 2. Notulen ledenvergadering 15 Oktober 2019 (te vinden op de site, kopje bestuur)
 3. Financieel overzicht 2020-2021:
  1. Verslag seizoen 2019-2020
  2. Verslag kascommissie
  3. Begroting 2020-2021
 1. Financieel overzicht 2021-2022
  1. Verslag seizoen 2020-2021
  2. Verslag kascommissie
  3. Begroting 2021-2022
  4. Benoeming kascommissie
 2. Contributie seizoen 2021-2022
 3. Bestuursverkiezing:
 • Aftredend: Theo van Eijk
 • Aftredend: Monique Veer
 • Aftredend/herkiesbaar max 1 jaar: Esther Ham
 • Kiesbaar bestuurslid marketing: Timo Beerepoot
 • Kiesbaar bestuurslid sponsoring: Gerard Al
 • Voorzitter vacant
 • Voorzitter breedtesport vacant
 • Voorzitter topsport vacant
 • Secretaris vacant
 1. Rondvraag
 2. Sluiting

U bent van harte welkom!

Bestuur Westfriesland SEW
Theo, Monique, Hans en Esther