Binnen onze sportvereniging Westfriesland SEW zijn er veel werkzaamheden, taken, diensten etc. die nodig zijn om onze leden zo optimaal mogelijk te kunnen laten sporten. Het streven van onze vereniging is om nagenoeg alle werkzaamheden en taken uit te laten voeren door vrijwilligers. Naast een aantal vaste vrijwilligers, die al één of meerdere taken vervullen, werft de vereniging actief voor de overige taken. Dit is echter niet voldoende.

Wij beschikken helaas niet meer over een eigen kantine. Hierdoor zouden we een grote inkomstenbron kwijtraken. Om dit te voorkomen is er een afspraak gemaakt met de Dres en stichting Nibbik Uit dat wij samen met de voetbal 1000 vrijwilligersuren kunnen maken in de vorm van schoonmaak en horecawerkzaamheden. Als wij deze uren gemaakt hebben worden we gecompenseerd met het bedrag wat wij anders zouden ontvangen aan kantine inkomsten.

Met ingang van 15 oktober 2019 is elk (spelend) lid van Handbalvereniging WF SEW verplicht om mee te werken aan het vervullen van taken en/of diensten voor onze vereniging. Deze taken en diensten vallen onder het verenigingstakenbeleid van de club, die is aangenomen op de algemene ledenvergadering van 15 oktober 2019.

Aangenomen voorwaarden/condities:

  • De minimale leeftijd om zelf een taak uit te voeren is 16 jaar. Anders wordt de taak door een ouder of verzorger uitgevoerd. Uitzondering is scheidsrechters (je kunt vanaf 14 jaar fluiten).
  • Een taak, of meerdere taken bestaat uit ongeveer 10 uur.
  • Ieder lid van 16 jaar of ouder dient een taak uit te voeren.
  • Ouders met 2 of meer kinderen bij ons op handbal onder de 16 jaar hoeven maar 1 taak uit te voeren.
  • Reguliere teamtaken (rijden naar een uitwedstrijd, wassen van de teamkleding, tijdwaarneming etc.) vallen buiten de
  • Als de taken niet worden uitgevoerd, zullen we een vergoeding van 50 euro doorbelasten aan het desbetreffende lid.
  • Als er geen taak te vervullen is, wordt het lid op een wachtlijst geplaatst. De taak-coördinator neemt contact op met het lid zodra er een taak is.
  • Elk lid mag afwijkende en nieuwe taken aandragen om te vervullen. Het dagelijks bestuur beslist of deze op de lijst komt.
  • Bij onduidelijkheden en/of geschillen, beslist altijd het dagelijks bestuur. Deze beslissing is bindend.

Aan dit protocol is een formulier toegevoegd met alle vrijwilligerstaken die vervuld moeten worden. Met het verzoek om dit volledig in te vullen en te mailen naar: verenigingstaak@westfrieslandsew.nl)

De taakcoördinator deelt in, bij verhindering dien je zelf een vervanger te zoeken en de taakcoördinator hiervan op de hoogte te stellen.

Invulling van de taakverplichting gaat altijd in overleg met de betrokken taakcoördinator. Op het formulier staat aangegeven wie dat is en op welke wijze er contact met degene kan worden opgenomen.

Bij eventuele onduidelijkheden of vragen verzoeken wij dit per mail te richten aan; verenigingstaken@westfrieslandsew.nl

Bijlage: Formulier verenigingstaak